امام حسن عسكرى عليه السلام :فروتنى نعمتى است كه بر آن حسد نبرند .(تحف العقول ص 489)
سخن هفته
.عفت ورزيدن زينت فقر و شكر گذاري زينت بي نيازي است.حضرت علی(ع) - حکمت 68

 ...
«ورود کاربران»


انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مجید نصیری به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین قنادزاده به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه فرهنگیان پردیس ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی مهران به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای پیام نور ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین عزیزاله شیخ به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سیدفتاح مرتضوی به سمت رئیس جدید دفاتر نهاد در دانشگاههای استان قزوین ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سعید صفی شلمزاری به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر حمزه شلمزاری به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین یوسف جعفری به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مسعود داستار به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی به سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شریف ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین امن اله فرید به سمت مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد هاشمی به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین محسن ابراهیمی به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ولی ا.. مرادیان به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سجاد نیکخو به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان ...
انتصاب حجت الاسلام صادق اکبری اقدم به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علامه طباطبایی ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین احمد اسلامی به سمت سرپرست دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدحسین حسینی کارنامی به سمت مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حمزه شریفی دوست به سمت مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی قم ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین میثم شریف به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد در دانشگاه اصفهان ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا رحیمی به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم باغیشنی به سمت سرپرست نهاد دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین امیر چهری به سمت سرپرست جدید دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مسعود عابدی به سمت سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی فسا ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین مهدی زارع به سمت سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین علی حسن وند به سمت سرپرست جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین علی تقوی به سمت مدیر جدید امور دفاتر نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حسین صادقی به سمت رئیس اداره جذب و هماهنگی دفاتر ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین حسین ایمانی مقدم به سمت سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مهندسی فناوری ...
انتصاب حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قاضی زاده به سمت سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان ...
معرفی کتاب
اندیشه های ماندگار
احکام دانشجویی
اخبار امور دفاتر
اوقات شرعی

لینک های مفید